Kwaliteit

Kwaliteit

 
 
 
 
Het gaat er om, dat wat je doet op dat moment het beste is én haalbaar is.
Er kan tenminste altijd iets wel.
Kan iets nog beter? Je kunt blijven proberen, leren en groeien. Dat leren we kinderen, ouders én zo werken we zelf"

-Nelly Snels Dolron-
Kwaliteits bewaking door scholing
Effectief bewezen hulp ontwikkelen, scholing en verdieping bieden voor professionals die werken met kinderen en ouders in een scheiding situatie, professionals vindbaar en informatie togankelijk maken, is voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding een belangrijk onderdeel om kwaliteit en professionaliteit voor hulp bij scheiding te bewaken.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft de nieuw ontwikkelde methodiek KIES doorlopend voor wetenschappelijk onderzoek aangeboden. KIES is sinds 2002 in de praktijk en door verschillende instanties getoetst. Daarnaast wordt de ervaring met KIES doorlopend in de praktijk door kinderen, jongeren en ouders, professionals, instanties een gemeenten ervaren en worden de ervaringen onderzocht en feedback verwerkt.
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zet zich ten volste in om de door hen getrainde KIES professionals geinformeerd te houden van up to date informatie en materialen.

Bewaking kwaliteit door toegankelijkheid
Een KIES scholing volgen is voor professionals en instanties de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies en  een bijbehorende materialen. Professionals die een KIES training volgen en hun certificaat halen worden met hun certificaat geregistreerd. De professionals zijn daarmee gecertificeerd om een of meerdere KIES interventies uit te voeren. Ze krijgen de mogelijkheid zich aan te melden voor toegang tot het gesloten deel van de KIESvoorhetkind.nl website en een eigen KIES profiel op deze website openbaar te stellen.

De uitvoering van KIES is de verantwoordelijkheid van de aanbieder, de professional zelf en/of de instantie waarvoor de professional werkzaam is.
KIES professionals volgen na/bijscholingen en/of hebben intervisie door (onderlinge) bijeenkomsten en hun vrgen en ervaringen te delen via het platform van KIES professionals

Bewaking kwaliteit door professionaliteit
KIES
trainingen voor professionals zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg en jeugdhulpverlening of andere relevante opleiding passend bij de geboden KIES scholing. Elke KIES scholing richt zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES interventie. 
In de KIES trainingen ligt het accent op oefenen met de verschillende onderdelen van de interventie wat betreft kennis en overdracht van theorie en praktijk. Coaching, zelfreflectie en zelfregulatie vormen daarbij een rode draad. Alle KIES trainingen worden uitgevoerd door ervaren KIES trainers. Er is zowel een incompany-aanbod als een open inschrijving mogelijk voor de basistrainingen. KIES na/bijscholingsdagen zijn alleen toegankelijk voor de reeds opgeleide KIES coach tenzij dit aanders is aangegeven. Diverse materialen zijn ontwikkeld specifiek ter ondersteuning van de uitvoering van de verschillende KIES interventies. Deze worden bij training of na certificering aangeboden en/of zijn in de besloten online omgeving per certificaat te vinden.

Kwaliteits bewaking door onderzoek
 
Kwaliteitsbewaking overig


Geregistreerd erkend merk
KIES is een erkend en geregistreerd keurmerk van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en opgenomen en met logo en omschrijving in de databank van het merkregister Benelux Bureau intelectuele eigendom.

Soms is het fijn als er even iemand met je mee loopt"

-Nelly Snels-Dolron-

     

Ed Spruijt, 18 april 2015 - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Wetenschapplijk onderzoek
De Universiteit van Utrecht is sinds 2003 betrokken bij KIES en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van KIES. Onderzoeker Ed Spruijt doet in 2005 en 2007 onderzoek naar KIES met opvallend positieve uitkomsten.

Ed Spruijt ontvangt in 2015 als vooraanstaande echtscheidingonderzoeker, mede door zijn inzet voor KIES, een onderscheiding van de Burgemeester van Zeist en is benoemd tot Ridder in in de Orde van Oranje Nassau voor zijn pleidooi  kinderen in een scheiding situatie en aandacht te bieden en ons te richten op hun belang.

Foto Thomas Dral Inge van der Valk - Congres 5 jaar KIES

Onderzoeker Inge van der Valk doet een driejarig groot landelijk RCT onderzoek naar KIES. In 2013 wordt de parel van ZonMW voor dit onderzoek naar kansrijke programma's aangeboden

Branding KIES
De eerste werkbladen van KIES zijn met de hand geschreven. De kleurplaat met hart en ouders zijn getekend door de dochter van de bedenker en ontwikkelaar KIES, Nelly Snels Dolron en wordt vaak gebruikt als kaft op het mapje van de kinderen bij KIES

'Wat wil je met vertellen en als KIES en uitstralen?' Deze vraag bepaalde het logo van KIES. De zoon van Nelly Snels Dolron zette de vertolking van 'Achter de wolken schijnt de zon, ondanks alle heuvels en dalen, om in kleur en beeld. Dat kinderen zich van nature willen richtten op het positieve en dat wat er wel is of kan. Dát is er in opgenomen.Het KIES logo heeft zich in de tijd doorontwikkeld. Zowel het eerste als tweede KIES logo zijn ontwikkeld door Martijn Snels. Ook de KIES 'Boomrang' kaarten van uitspraken door kinderen bij KIES en de eerste en tweede KIES website, (Buro Klassenwerk, later www.kiesinfo.com en een eerdere uitvoering van www.kiesvoorhetkind.nl) zijn van zijn hand.

Teamwork
KIES is tot stand gekomen vanuit het gedachtegoed van Nelly Snels Dolron. In samenwerking met vele professionals, organisaties, kinderen en hun ouders is KIES gerealiseerd. De eerste jaren is gewerkt met een klein team van twee trainers en twee acteurs en een enkele keer een extra trainer.

Velen hebben zich vanuit professie, passie of herkenning van de noodzaak, al dan niet belangeloos mee ingezet om KIES door te onttwikkelen, uit te breiden en onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk kinderen, jongeren en hun ouders.

Vanuit het Expertisecentrum Kind en Scheiding bouwt Nelly Snels Dolron vanaf 2017 aan een uitgebreider trainers team en werkt dan samen met een grote groep trainers, acteurs en een KIES Kwaliteitsmanager aan het uitbouwen en optimaliseren van de mogelijkheden met KIES.
In 2021 wordt een platform voor KIES professionals en de voor leden toegankelijke KIES Kennis en Materialenbank gerealiseerd.

Vincent Snels, zorgt sinds 2017 in samenwerking met Proshore en een kansenproject voor jongeren, studenten in Nepal, voor de bouw van technisch grote en uitgebreide website met plaats voor een uitgebreide databank voor informatie opslag en uittwisseling en profielen van de In Nederland en internationaal opgeleidde KIES professionals.

Naast de methode KIES en alle bijbehorende scholingen, bedenkt Nelly Snels Dolron, het KIES KOV & Scholenplan, KIES Kleuterplan, KIES Kindplan, KIES Jongerenplan en de KIES Kind Ouderbelofte.

Overige samenwerkingen
De samenwerking met de Universiteit van Utrecht is sinds de eerste samenwerking gebleven. Ook wordt onder andere samengewerkt met de Erasmus Universiteit Leiden, Han Hoge School, Christelijke Hoge school Ede, Avans Hoge School en Fontys Hoge School en andere opleidingen.

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding werkt van 2019 - 2021 samen met de Universiteit van Utrecht aan onderzoek naar scheiding en jongeren 'Where do I belong'. In 2023 wordt opnieuw samengewerkt met de Universiteit Utrecht aan een onderzoek.

In 2014 reikt gedeputeerde Brigitte van Haaften namens de Provincie Noord Brabant de jeugdzorgduim uit aan KIES. Deze jeugdzorgduim werd aan KIES uitgereikt vanwege de positieve bijdrage aan de (preventieve) jeugdzorg en de jeugdhervormingsagenda.

 
Jeugdzorgduim Provincie Noord Brabant - Foto Boukje Canaan 2014

 
 

KIES werkt samen met