Info en facts

Info en facts

Wetenschappelijke kennis in de juiste balans met expertise en ervaring uit de praktijk, binnen in één methodiek en in vele samenwerkingen vormgegeven, dát geeft het beoogde effect en werkende verschil'
 
-Expertisecentrum Kind en Scheiding-
 
 
Download hier de volledige factsheet:
I
nfo & facts bij scheiding.Voor informatie, beleid en uitvoering.

 
Echtscheiding en relaties met kinderen die uit elkaar gaan, hebben niet alleen grote impact op de direct betrokkenen maar ook op anderen en onze samenleving.
 


Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat de aandacht voor dit veelvoorkomende thema  ligt bij het herkennen en voorkomen van problemen en het stoppen van de negatieve gevolgen voor de betrokkenen zelf en de maatschappij. Niet in de laatste plaats voor de volgende generatie, waarvoor deze gevolgen de rest van hun leven onderdeel zal blijven van hun bestaan.
 
 
Door tijdig kennis te delen, te zorgen voor kwalitatief goed geschoolde profssionals, het tijdig aanbieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en hulp, het herkennen van problemen en escalaties én goede samenwerking in het werkveld in korte lijntjes,  doen we de kinderen én hun ouders recht bij scheiding.
 
 
 

KIES werkt samen met